SD冠军锦标赛|美国藤校演讲与辩论赛中国选拔赛

SDcamps•演辩营全国英语演讲与辩论赛

诗经:角弓原文 翻译 赏析

《诗经:角弓》

骍骍角弓,翩其反矣。

兄弟婚姻,无胥远矣。

尔之远矣,民胥然矣。

尔之教矣,民胥效矣。

此令兄弟,绰绰有裕。

不令兄弟,交相为愈。

民之无良,相怨一方。

受爵不让,至于已斯亡。

老马反为驹,不顾其后。

如食宜饇,如酌孔取。

毋教猱升木,如涂涂附。

君子有徽猷,小人与属。

雨雪瀌瀌,见晛曰消。

莫肯下遗,式居娄骄。

雨雪浮浮,见晛曰流。

如蛮如髦,我是用忧。

注释:

骍骍:弦和弓调和的样子。

2

译文:

角弓精心调整好,弦弛便向反面转。

兄弟婚姻一家人,不要相互太疏远。

你和兄弟太疏远,百姓都会跟着干。

你是这样去教导,百姓都会跟着跑。

彼此和睦亲兄弟,感情深厚少怨怒。

彼此不和亲兄弟,相互残害全不顾。

有些人心不善良,相互怨恨另一方。

接受爵禄不谦让,轮到自己启发忘。

老马当作马驹使,不念后果会如何。

如给饭吃要吃饱,酌酒最好量适合。

不教猴子会爬树,好比泥上沾泥土。

君子如果有美德,小人自然来依附。

雪花落下满天飘,一见阳光全融销。

小人不肯示谦恭,反而屡屡要骄傲。

雪花落下飘悠悠,一见阳光化水流。

小人无礼貌粗野,我心因此多烦忧。

赏析:

。但从诗第三章两提兄弟不及昏姻可见诗的重点是落在同姓兄弟上的。

全诗共八章,取喻多奇,因而给人“光怪陆离,眩人耳目”的感觉,仔细诵读,方可发现各章之间确有内在脉络流动,且有机交融,浑然一体。

首章“騂騂角弓,翩其反矣”,是用角弓不可松弛暗喻兄弟之间不可疏远。“兄弟昏姻”已如前所述,是同类连及,并无确指,着重点是同宗兄弟。“兄弟昏姻,无胥远矣”,为全诗主题句,以下各章,多方申述,皆以此为本。

第二章叙说疏远王室父兄的危害。“尔之远矣,民胥然矣;尔之教矣,民胥效矣”,四句皆以语气词煞尾,父兄口气,语重心长。作为君王而与自家兄弟疏远,结果必然是上行下效,民风丕变,教化不存。

第三章用兄弟之间善与不善的两种不同结果增强说服的效果。和善的兄弟相互平安相处,泰然自得,不和的兄弟相互残害,不能自保。如果说这一章还是因说理的需要而作的正反两方面的假设,那么第四章则是通过现实中已成为风气的责人不责己的小人做法直言王行不善的社会恶果。“民之无良,相怨一方;受爵不让,至于己斯亡”,不善良的兄弟间只知相互怨怒,不顾礼仪道德,为争爵禄地位各不相让,涉及一己小利便忘了大德。所以钟惺云:“‘相怨一方’,说尽千古人情。‘受爵不让’是相怨之根。故‘老马’以下皆承此意。”《启发诗经》。

六两章以奇特的比喻

诗的最后两章以雪花见日而消融,反喻小人之骄横而无所节制和不可理喻。“莫肯下遗,式居娄骄”和“如蛮如髦”说的是小人,却暗指周王无道。有鉴于此,诗人不禁长叹“我是用忧”,此“忧”非为自身忧,也非为小人忧,而是为国家为天下而深怀忧患。

全诗因是父兄口吻,所以“少微婉,多切直”陈子展《诗经直解》引孙缄语,少了一些通常意义上的诗味。又正因为是父兄口吻,全诗以气贯通,或取譬,或直言,都在光怪陆离中显示出一种酣畅,一种奔涌的激情。孙鑛所给的“风骨自高奇”的评价可谓知音之论。

点赞

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

此站点使用Akismet来减少垃圾评论。了解我们如何处理您的评论数据