SD冠军锦标赛|美国藤校演讲与辩论赛中国选拔赛

SDcamps•演辩营全国英语演讲与辩论赛

王通名言名句

王通名言名句

君子之于道也,死而后已。

天下未有不劳而成者也。

不广求,故得;不杂学,故明。

内不失真,而外不殊俗。

古之史也辩道,今之史也耀文。

古之文也约以达,今之文也繁以塞。

执古以御今之有乎?

动失之繁,静失之寡。

问则对,不问则述。

言不中,行不谨,辱也。

积乱之后,当生大贤。

强国战兵,霸国战智,王国战义,帝国战德,皇国战无为。

非君子不可与语变。

自知者英,自胜者雄。

见利争让,闻义争为,有不善争改。

知之者不如行之者,行之者不如安之者。

婚姻论财,夷虏之道。

闻谤而怒者,谗之囮也;见誊而喜者,佞之媒也。

大哉,时之相生也!达者可与几矣。

自知者英,自胜者雄。

爱名尚利,小人哉。

至人天隐,其次地隐,其次名隐。

推人以诚,则不言而信矣。

多言不可与远谋,多动不可与久处

兴衰资于人,得失在于教。

吾于天下,无去也,无就也,惟道之从。

志以成道,言以宣志。

卦也者,著天下之时也。爻也者,效天下之动也。

君子之学进于道,小人之学进于利。

小人不激不励,不见利不劝。

志犹学海,业比登山。

其名弥消,其德弥长;其身弥退,其道弥进。

富观其所与,贫观其所取,达观其所好,穷观其所为。

廉者常乐无求,贪者常忧不足。

非知之艰,行之惟艰。

天下有道,圣人藏焉。天下无道,圣人彰焉。

不以伊尹

闻难思解,见利思避,好成人之美,可以立矣。

易乐者必多哀,轻施者必好夺。

见利争让,闻义争为,有不善争改。

通其变,天下无弊法;执其方,天下无善教。

人能弘道,焉知来者之不如昔也?

焉知后之视今,不如今之视昔也?

舍其所争,取其所弃,不亦君子乎?

大厦将颠,非一木所支也。

君子先择而后交,小人先交而后择。故君子寡尤,小人多怨。

赏一以劝百,罚一以惩众。

君子不受虐誉,不祈妄福,不避死义。

不就利,不违害,不强交,不苟绝,惟有道者能之。

君子先择而后交,小人先效而后择。

居而安,动而变,可以佐王矣。

名实相生,利用相成,是非相明,去就相安也。

必也直而不迫,危而不低,其知命者之所为乎?狡乎逆上,吾不与也。

痛莫大于不闻过,辱莫大于不知耻。

君子可招而不可诱,可弃而不可诱。

小人多怨。

居近识远,处今知古,惟学矣乎?

天下未有不学而成者也。

仁生于歉,义生于丰,故富而教之斯易也。

点赞

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

此站点使用Akismet来减少垃圾评论。了解我们如何处理您的评论数据